‭.1‬ מצוף לילי (מולבן) לרשתות דייג; ‭.3‬ מצוף יומי (מואדם) כנ"ל! ‭.3‬ כלי קיבול לעדשים! ‭.4‬ ממלחת מטבח! ‭.5‬ כלי להחזקת זרעים, ‭.6‬ צפחת (מימיה‭.7 !(‬ כלי להחזקת דבש.