תמונה 7 מחבצת נדנדה אמריקאית מראשית המאה הנוכחית בחתך — מימין — רואים את תנועת התומר הגלטי עקב החבטות שבפעולת החביצה (מתור אנציקלופדיה למשק חקלאי (רובית) — פטרבורנ, 11901