המונהג מחבצה בעלת נקב מחפירות מגידו באדיבות המכון המזרווני, אוניברסיטת שיקאגו ‭—1:8)‬ לתמונות 5 ו־‭(5:1 — 6‬