ת ט ו; ה 3 מהבצה בעלת נקב ממעיליא •\יי:ום י דינבורנ