הסונה 1 מחבצת חרם מחפירות באר־שבע (מתור ‭,,‬י2חר ההיסטוריה בבאר ‭,"שבון‬ מאת זאז פאר‭,, ,1‬ט:ע וארץ" כרך א‭,'‬ עמ י ‭(87‬