‭0:3‬ (עשוי פח נפט שדפנותיו סולקו) עם V (סרג‭('‬ בוזוכו