מימין גורה ראשונה ק\ל נר-נפט קמאי (בער י סרני -שרגא; באידיש של אותם הימים — נזיק) מע\מאל אותו סרני כפי שנעשה בשנות ה- 50 ע"י פתחי באר-שבע (להארת אהלי בדווים) ־־