מאור לאורה

נואה » נה YIHI 1 » onpn - p inion V 9 J > מימים ימימה , עוד בראשית התקופה ההיסטורית' השתמשו בארץ בשמן צמחי למאור . תחילה , ובמשך זמן רב , היה זד , שקן זית בלבד , וברבות הימים הוכנסו לשימוש גם שמנים אחרים , אם כי בקנה-מידה מצומצם יותר . כבר פרשת במה מדליקין" שבמסכת שבת " מעלה לפנינו שלל שמנים , שהאדם ידע להפיקם ולהשתמש ברבים מהם לביאור נוסף למאכל , סיכה , ריפוי וצרכים אחרים . עם שמני המאור האלה נמנה גם השמן הטבעי , המינרלי — שלא בא מן הצומח והחי שבמשק האדם — הנפט . אלפי שנים לפני שנזכר הנפט במשנה ( לא כל שכן גם במקורות מאוחרים יותר של הספרות התלמודית , ביחוד המדרשים ) ידע האדם לנצלו לצרכיו — ריפוי , חיטוי , סיכה ובמקומות שבהם הוא מצוי גם — אם לא בעיקר — למאור . רמת הטכניקה של הימים ההם איפשרה את הפקת הנפט רק מנביעות פתוחות על-פני השטח או מבאתת רדודות ביותר . תנאי ההובלה — בנאדות-עור על-גבי גמלים — הגבילו את אפשרויות הובלתו למרחקים גדולים , וליתר דיוק : ייקרו אותו בהשוואה לשמני-המאור המצויים במקום . השימוש בנפט גלמי למאור גם לא היה נוח והיה מלווה עשן ופיח , פרט לסוג אחד נדיר למדי ומצומצם...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל