תכנית ראשונה לניצול מרוכז של מי הירקון

מאז ומקדם סיפק הירקון מי שתיה לאדם ולבעלי החיים שבמשק ו . ו עוד בתקופה הכלקוליתית , למעלה מ- 5 , 000 שנה לפני זמננו , שי משו מימי הנהר גם לצרכי השקייה . ממדי השימוש לצרכי שתיה , ואפילו להשקייה , היו מצומצמים מאד , כי נועדו לאובלוםיה היושבת סמוך לשתי גדותיו בלבד . כמות המים היתה רבה , מספר הא נשי ם מוקט ; וגם מספר החלקות , שהוסקו ממי הנהר , ושהיו מצומצמות בשטחן , היה לא רב ביחס . הכל בהתאם לאפשרויות הטכניות של אותן התקופות , כלומר ליכולתו של האדם להעלות את המים מן הנהר ולהזרימם לחלקתו או להפנותם ולהזרימם בכבידה . כל אחד , או כל קיבוץ א נשים , עשה זאת בתחומי אדמתו הוא . לא ידוע עד כה על דבר תכנית ואף נסיון כלשהו מימים עברו ועד המאה הקודמת , לניצול ממודר ומאורגן של מי הנהר , בקנה-מידה גדול או קטן לשם השקיית שטחים גדולים , כן לא נתגלו סימנים 1 & שרידים שיעידו על קיומם של מיתקנים כלשהם לאספקת מי שתיה מנהר לישובים , ששכנו במרחק-מה ממנו . המבנה הטופוגרפי של הסביבה וביחוד של הישובים , שהוקמו , בדרך כלל , במרחק ניכר מן הביצות שבקרבת הנהר , או אלה שנבנו במקומות גבוהים למדי גם כשהיו קרובים לגדותי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל