שבעים שנה למסילות־ברזל בארץ־ישראל

א . הקו הראשון יפו—ירושלים בין כסה לעשור שנת תרנ"ג ( ספטמבר ( 1892 נחנך קו ראשון של מסילת ברזל בארץ , בין יפו לירושלים , וכעבור ימים מספר נפתח הקו לתנועת נוסעים ומשאות . היה זה מאורע כביר לתושבי שתי הערים , ביחוד לבני ירושלים , ונקודת מפנה בחיי תושביה של הארץ כולה . ולא של ארץ ישראל בלבד . היתה זאת מסילת ברזל ראשונה בכל המרחב שבין אסיה הקטנה למצרים . ירושלים הקדימה את דמשק , ויפו את בירות , בשלוש שנים . תולדותיה של מסילה זו , ובמידה מסויימת של הבאות אחריה , מתחילות לא ביום שהקטר הראשון הגיע מיפו לירושלים ( כשישה שביעות לפני הפעלתה המסחרית של המסילה ) ואף לא ביום התחלת העבודה או קבלת הזכיון , אלא שנים רבות קודם . אניות קיטור , שהובילו נוסעים ומשאות מאירופה לארץ ישראל , הגיעו לאזורנו , כנראה , כבר בשנות השלושים של המאה התשע עשרה ; אבל הן הגיעו ( אחת לחודש ) לנמלה של בירות בלבד . ואילו מבירות לנמלי עכו , חיפה וביחוד יפו התחבורה היתד . במפרשית , או , אם מדובר על פנים הארץ , ברכיבה . באירופה ובצפון אמריקה הופעלו אניית קיטור בעיקר לצרכים פנימיים — להובלה בנהרות — ואילו להפלגות רחוקות במרח...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל