לתולדות כביש יפו־ירושלים

בסתיו 1869 הסתיימה סלילת הכביש המחבר את יפו - שער הכניסה העיקרי לארץ - עם ירושלים . לא היה זה הכביש הראשון שנסלל בדרך זו . קדמו לו כבישים מימי השלטון הרומי וכן כביש רמלה - ירושלים , שנסלל בימי שלטון הח 'ליפים האומיים במאה השמינית בתוואי הדרך הרומית . אלא שכביש זה השתבש ונהרס במשך הזמן , ורק אבני מיל אחדות ועליהן כתובות ערביות , שימשו עדות לבנייתו . התנאים ששרו בארץ בראשית המאה הקודמת לא הצדיקו סלילת כביש לירושלים . גודל האוכלוסיה , ממדי הערים , היקף דרכי המסחר , אורחות חייהם של התושבים , רמת החיים וכן אמצעי התחבורה של אותם ימים ( בהמות רכיבה ומשא לבעלי אמצעים ומקל ותרמיל לחסרי כל , ( לא חייבו עדיין כביש של ממש . ארץ ישראל של ראשית המאה הי"ט לא היתה צומת דרכים בינלאומיות , והדרכים המפורסמות שחצו אותה בימים עברו נתדללו והיו לדרכים פנימיות . תנועת נוסעים לירושלים באמצע המאה הקודמת מתוך ספרות עולי הרגל מראשית המאה הקודמת אנו למדים , כי תנועת הנוסעים בדרך לירושלים היתה דלילה , למעט בחודשי האביב . בעונה זו הגיעו ליפו אוניות שנשאו על סיפונן עולי רגל נוצרים רבים , שבאו לבקר בירושלים ובסביבתה (...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל