מבחר מאמרים בידיעת ארץ־ישראל תהליכי ייצור ואורחות חיים

שמואל אביצור החברה להגנת הטבע הוצאת ספרים אריאל מבחר מאמרים בידיעת ארץ ישראל תהליכי ייצור ואורחות חיים שמואל אביצור  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל