נספח ג רשימת השירים בתקליטור

( בין סוגרים מרובעים רשומים המספרים של כל שיר לפי סדר הופעתו בספר ( . 21 . 3 . 1984 . 2 [ 2 *] Rey Fernando + Sancho y Urraca . Alicia Bendayan ( Tetuan ) — Ashqelon , 1 [ 1 *] Las quejasde Jimena : Alicia Bendayan ( Tetuan ) — Ashqelon , 7 . 4 . 1985 . 5 [ 7 a *] . *] Landarico [ La reina adltera ] : Mazalto Lazar ( Mustafa Pasha ) — Yaffo , 4 [ 5 *] Por que no cantdis la bella ? : Alicia Bendayan ( Tetuan ) — Ashqelon , 25 . 9 . 1983 3 [ 3 *] La vuelta del marido : Rahel Altalef-Brunner ( Izmir ) — Jerusalem , 27 . 8 . 1986 10 [ 17 *] La pastor * Rosa Nahmfas-Carmona ( Izmir ) — Bat Yam , 23 . 12 . 1991 9 12 *] La Tord , la Tord : David Haim ( Salonilci ) — Tel Aviv , 4 . 12 . 1986 8 [ 10 a *] Tamary Amndn : Henriette Benchimol ( Tanger ) — BatYam , 27 . 10 . 1987 [ 8 *] La consagracionde Moiser . Ester Creciente ( Tetuan ) — Ramat Eliyahu , 28 . 3 . 1979 27 . 10 . 1987 6 [ 7 c *] Landarico [ La reina adultera ] : Henriette Benchimol ( Tangier ) — Bat Yam , 14 . 7 . 1975 10 . 7 . 197...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ