נספח ב רשימת המידענים

Rosa AVZARADEL ( Rhodes ) 13 , 19 , 27 a , 38 a , 40 , 44 Amada AVITAL-NAHON ( Tanger ) 14 , 31 a Shmuel ALTALEF ( Izmir ) 31 b , 59 Rahel ALTALEF-BRUNNER ( Izmir ) 3 , 22 a Palomba ALALOUF ( Saloniki ) 45 Bienvenida AGUADO-MUSHABAK ( Chanakale ) 56 b Alicia BENDAYAN ( Tetuan ) 1 , 2 , 5 , 10 b , 21 Henriette BENCHIMOL ( Tanger ) 7 c , 10 a , 14 , 31 a Belina BEN BASSAT-ELAZAR ( Sofia ) 48 Ginette BENABU ( Tanger ) 37 Rina ( Reina ) BENABU ( Tanger ) 14 , 31 a Lea BASON ( Bursa ) 33 Ester CREC 1 ENTE ( Tetuan ) 8 Dora CONFORTI ( Dupnitze ) 34 b Marcel COHEN ( Casablanca ) 31 a Renee BIVAS ( Saloniki ) 54 Flora BENGIO ( Tetuan ) 20 a , 25 Milka DAVID ( Sofia ) 7 b Dora HAIM-GALLEGOS ( Saloniki ) 39 David HAIM ( Saloniki ) 12 , 32 b , 42 Alegre HALIO-MUSHABAK ( Chanakale ) 36 Mazal GINNI ( Izmir ) 47 Yosef GABAY ( Tetuan ) 58 Rahel GABAY ( Tetuan ) 6 Regina FIZDEL ( Samokov ) 26 Malka DAYAN ( Izmir ) 15 , 47 Ester DAVIDA ( Tanger ) 24 , 27 b Dora LEVY ( Istambul ) 35 Mazalto LAZAR ( Must...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ