נספח א רשימת השירים ופרטי הקלטותיהם

( בכוכבית מסומנים השירים המופיעים בתקליטור ) libera a su hermano de prision ] 2 * Rey Fernando + Sancho y Urraca ( 6 ) — [ El Rey Fernando en Francia + Dona Urraca NSA Y 5426 / 10 — Alicia Bendaydn ( Tetuan ) — Ashqelon , 7 . 4 . 1985 . 1 . * Las quejas de Jimena ( d-e ) 5 . * Por que no cantdis la bella ? ( 1 i-a + e-a ) NSA Y 5832 a / 2 — Mary Salama-Ben Mergui ( Alcazarquivir ) — Bat Yam , ? 21 . 6 . 1991 4 . Raquel lastimosa ( 6 ) NSA Yc 2774 / 3 — Rahel Altalef-Bmnner ( Izmir ) — Jerusalem , 27 . 8 . 1986 3 . * La vuelta del marido ( e ) NSA Yc 2262 / 15 — Alicia Bendayan ( Tetuan ) — Ashqelon , 21 . 3 . 1984 . 7 b . NSA Ycl 661 / 18 - Milka David ( Sofia ) — Yaffo , 29 . 9 . 1980 7 a . * NSA YclO 38 / ll — Mazalto Lazar ( Mustafa Pasa ) — Yaffo , 14 . 7 . 1975 7 . Landarico - La reina adultera ( a-0 ) NSA Yc 282 / ll — Rahel Gabay ( Tetuan ) — Moshav Mata , 27 . 12 . 1977 6 . La doncella gnerrera ( 6 ) NSA Y 3994 / 1 — Alicia Bendayan ( Tetuan ) — Ashqelon , 25 . 9 . 1983 NSA Ycl...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ