‭.60‬ אדון עולם — החלונות הגבוהים ‭Ycl 888/5 + Esterica Sadikario-Maestro (Saloniki), NSAYcl 105/13,14 Yaacov Sadikario et al. (Saloniki) — Jerusalem, 4.4.1977, NSA Adon olam — Las ventanas altos‬