פרק תשיעי קונטראפקטה והתאמות

להשלמת הראייה הפנוראמית של הרפרטואר הפואטי מוסיקאלי יש צורך להתעכב , ולו במעט , על נושא הקונטראפקטה . המונח "ק 1 נטךאפקטום" , ( contrafactum ) ברבים , "קונטראפקטה" מקורו בפועל הלטיני , contrafacere ( שפרושו לזייף , לחקות . ( בימי הביניים , נעשה שימוש במונח לשם תיאור יצירה קולית בה הוחלף הטקסט המקורי בחדש ; לאחר מחצית המאה ה , 15 ובעיקר במאה ה , 16 הכוונה ב"קונטראפקטה" היתה להמרת תמלילים חילונים בתמלילים דתיים , כפי שנעשה בכנסיה הקתולית ובעיקר בכוראלים הפרוטסטנטים , בהם הותאמו דברי קודש למנגינות עממיות . תופעה דומה התקיימה בקהילות ישראל . שירת פיוטים לפי לחני רומנסות , קנטיגאס ושירים ליריים בספניולית היא תופעה נפוצה בקרב הקהילות הספרדיות . עדות לכך היא רישומן של אתחלתות בספניולית בראש הפיוטים בכתבי יד ובדפוסים רבים , בהם הפיוטים הידועים של רבי ישראל נג'ארה . במשך דרררת היה נהרג בקהילרת ספרד להתאים טקסטים ליטורגיים למנגינות ידועות . עד היום מתקיים נוהג זה בבתי הכנסת הספרדים , בכל הפזורה הספרדית ובישראל . עבודתו החלוצית של חנוך אבנארי על האתחלתות שנרשמו בראש כותרי פיוטים , הינה פריצת דר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ