‭.55‬ יום המימונה ‭Raquel Israel-Garzon (Tetuan) — Madrid, 8.7.1997, NSA Y6446a/8 Un dia de Timimona (PASODOBLE)‬