‭.54‬ פלוריקה המשרתת ‭Renee Bivas (Saloniki) — Tel Aviv, 7.11.1993, NSA Y6l30b/51 Florica la servidera (TANGO)‬