‭.52‬ חבורת תורכים בולגרים ‭Yaffo, Moadon Yefet, 29.9.1980, NSA Ycl661/3 Mazalto Lazar (Mustafa Pasha) & group of Bulgarian women — Encuentro de sefardiesturcos y bulgaros‬