שלש נשים בגלויה משאלוניקי. אחת מהן עם ‭."פנדרו"‬ מתוך: ‭Thessaloniki, 1992 Costis Copsidas, The Jews ofThessaloniki trough the Postcards 1886-1917,‬