בתים בשכונת היהירים בערים רופניצה, (שכונת יוצ'פונר) סופיה וסמוקוב.