פרק שביעי שאילה משירי עם

היהודים הספרדים בארצות פזורותיהם באו במגע עם התרבויות המוסיקליות של העמים שבתוכם חיו . מסביבתם התרבותית אימצו היהודים איפיונים שונים שהפכו לחלק אינטגרלי של שפתם המוסיקלית . על כן , בכל הרפרטואר הפואטי מוסיקלי של היהודים הספרדים ניתן להבחין בהשפעות ברורות שמתבטאות בפרמטרים השונים : שימוש במודוסים וסולמות , בתבניות מקצב ומשקל , ואף בגוון קולי ובכלי נגינה . על השפעות במלודיה וקצב כבר הצבענו בתצוגת הרפרטואר עד כה . אך יש גם שירים , שמעבר להשפעות סגנוניות , נוצרו בשאילה כתרגום חופשי של שירים עממיים מהסביבה , ויש גם יצירת תמלילים בלדינו שהותאמו למנגינות של שירים פופלריים של האזור בו חיו קהילות היהודים בפזורותיהם . לא תהיה מלאכתנו שלמה אלא אם נקדיש תשומת לב לתהליכים ולתופעות האלה . לדוגמה , בשיר בתה של השכנה , הותאם תמליל בלדינו למנגינה של שיר בולגרי ידוע . שיר זה , ובו הלצה משעשעת , מושר בקהילות הבלקאן ובקהילה הירושלמית ' . 1 על השפעות התרבויות המוסיקליות שבתוכן דרו היהודים , ראו : s . Weich-Shahak , East European Studies Association ) , Donald L . Dyer , Ed ., Vol . 1 1 ( 1998 ) , 87-125 "...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ