‭.48‬ החלוצים הבולגרים ועבודת האדמה ‭Los halutzim bulgaros y el trabajo rural‬ ‭Bet Hanan, 10.2.1993, NSA Y6532/24.Belina Ben Bassat-Elazar (Bulgaria), Mose Moiseieff (Yaffo) — Moshav‬