‭7\-& - >$7\‬ ב"בית התרבות" במושב בית חנן, עם בלינה בן בסט־אלעזר (ילידת בולגריה) ומשה מויסייף (יליד יפו‭,(‬ ב־10 לפברואר ‭.1993‬