‭.47‬ העלייה לפלשתינה ‭13.7.2000, NSA YV17/15 Malka Dayan-Mayish, Mazal Ginni, Hana Levy (Izmir) — Yahud, La emigration a Palestina‬