עליה וחלוציות

השלטון הבריטי הערים קשיים על העלייה לארץ ישראל ; העלייה הוגבלה , ונדרשו הליכים ביורוקרטיים מייגעים . בני איזמיר שבתורכיה אשר חפצו לעלות ארצה , היו פונים אל אדם בשם גולדן , שהיה , כפי הנראה , שליח או פקיד הסוכנות . שמו של גולדן זכה לחרוז מיוחד בשיר העלייה לפלשתינה , שיר המשקף את עומק הכמיהה ואת הרצון העז לעלות לארץ שכונתה אז " : "פלשתינה העולים מוכנים לאכול רק לחם וזיתים במשך שנה שלמה , ואף מוכנים להמתין שבע שנים , ואפילו שבע שנים נוספות , לקבלת הוויזה המיוחלת . המספר , "שבע" ובמיוחד תקופת המתנה של שבע שנים , אופיינים ברומנסות הספרדיות . אצל "גולדן" כבר נךשמתי לעלות לפלשתינה ושבע שנים המתנתי לקןבל 1 » on כניסה ועוד שבע פה אמתינה לעלות לפלשתינה . para ir a Palestina . y otros siete vo ' sperar para que me den la visa , Siete afios asperi para ir a Palestina . Ande Golden me aderesi rvxa תמימה פת וזיתים כדי לבוא לפלשתינה בנערינו וזקנינו לעבד את אדמתה עד עולם לא אתיגע לעבד את אדמתה . nypon בבר מתרחקת ועיני מלאו דמעה . בנערינו וזקנינו לעבד את אךמתה עד עולם לא אתיגע לעבד את אדמתה .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ