‭.46‬ אדמת הקדש ‭Pepo Salem (Saloniki) — Saloniki, 4.11.1992, NSA Y5977b/31 Group, Moadon Tiferet (Sofia) — Yaffo, 1.2.1978, NSA Y1332/3 La Tierra Santa‬