חברים בתנועת הנוער "השומר הצעיר" בסראייבו, בשנת ‭.1938‬ באדיבות מר משה קביליו, גבעתיים.