‭.44‬ לעלות חפצתי אמא ‭Rosa Avzaradel (Rhodes) — Ashdod, 4.5.1988, NSA Y5672c/5 Alabanzasa Jerusalem‬