‭.42‬ משאליניקי לאושוייץ ‭David Haim (Saloniki) — Tel Aviv, 1989, NSA Y5812c/2 DeSalonikia Auschwitz‬