‭.41‬ השריפה הגדולה בסלוניקי ‭Y2919/6 Moadon Mazkeret Moshe (Jerusalem) — Jerusalem, 8.11.1978, NSA El incendio de Saloniki‬