‭.40‬ קופלאס השריפה ‭Rosa Avzaradel (Rhodes) — Ashdod, 6.12.1988, NSA Y5673b/33 Coplas del incendio‬