השריפות

בשכונות היהודים שבארצות הבלקאן היו שריפות רבות . השריפות נגרמו בשל בנייה בעץ , וכן עקב צפיפות הדיור , "חוךךיה"ב שכונות היהודים . לעתים פרצו גם שריפות שנגרמו בשל הצתות בזדון . שני השירים הבאים מתארים שריפות . האחד מתאר שריפה שפרצה בעשור הראשון של המאה ה , 20 והשני מוקדש לשריפה הגדולה שפרצה בשאלוניקי ב , 1917 אשר כילתה את שכונת היהודים ופגעה קשות בחיי הקהילה ' . בשיר הראשון מצויץ תאריך האירוע לפי הלוח העברי : היום השישי בחודש כסלו , שנת שש מאות ארבעים וארבע — ו' כסלו תרמ"ד . ( 1883 ) בבית השלישי מוזכר "הסולטאן , "חמיד הוא הסולטאן עבדול חמיד השלישי , אשר מלך בין השנים 1909-1876 ( לכבודו , אגב , הוקם השעון הידוע ביפו . ( אזכור זה הוא עדות לדיוק ההיסטורי של התיאור . השיר הינו בדגם הקופלאס די פ 1 רים , דגם ששימש בשירים שהובאו לעיל : בתים בעלי תשע שורות , ארוכות וקצרות , בהן נחרזת השורה השניה עם השורה הרביעית והחמישית , וכן השורות , 7-6 ו . 9-8 זו גרסה ממסורת רודוס , ובה שישה בתים מסודרים לפי הסדר האלפאביתי העברי של האות הפותחת כל בית שהרי הטקסטים נכתבו באותיות עבריות . קביעת סדר הבתים לפי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ