‭.39‬ סרן המלחמה ‭Las senas del soldado muerto (La guerra de los Balkanes)‬ ‭Dora Haim-Gallegos (Saloniki) — Tel Aviv, 13.8.1992, NSA Y 6009f/4‬