‭.38‬ השירות בצבא התורכי — קופלאס די אסקרליק ‭Rosa Avzaradel (Rhodes) — Ashdod, 4.7.1989, NSA Y5812a/3 El servicio militar turco — Coplas de Askerlik —‬