פרק חמישי שירים הקשורים לאירועים היסטוריים

הגיוס לצבא התורכי בעשור הראשון של המאה ה 20 חלו בתורכיה שינויים פוליטיים רבים . מהפכת התורכים הצעירים ב 1908 וסיום מלכותו של הסולטאן עבדול חמיד , הביאו שוויון זכויות ליהודים , בין יתר המיעוטים . יחד עם זאת , הביאה העותומניזציה לשוויון בחובת השירות הצבאי ( בתורכית : אסלןר , אסקןרליק . ( כמתואר בשיר קופלאס די אסקרליק , לא היו חיי הצבא קלים לאלו שחייהם הקודמים היו נוחים ועשירים בבילויים . לאדם שהיה רגיל במסיבות ונשפים — ziafet ) נשף ריקודים , ( שימש כעת הרובה כבן זוג במקום אישה . כשעל ה"דורות" הודיעו השמחה היתה רבה , על גדוד יהודי הכריזו וגיסנו לצבא . אמא'לה לחוש התחלתי מה פרוש חיי צבא טוב יותר היה לו מתי ולא גיסתי לצבא . todos despladentes . Asker judio se nombro : todos muy alegres ; Cuando la libertad se dio  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ