שתי נשים, יהודיות־ספרדיות, לבושות לפי אופנת הזמן מתוך: ‭Postcards 1886-1917, Thessaloniki, 1992 Costis Copsidas, The Jews of Thess/iloniki trough the‬