‭.37‬ האופנות החדשות ‭Ginette Benabu (Tangir) — Jerusalem, 31.1.1984, NSA Yc226l/27 Las nuevas modas‬