פרק רביעי שירי ביקורת על האופנות החדשות בלבוש

בקהילה הספרדית השמרנית בטנג'יר , ביטא השיר הבא בהומור , סלידה מחידושי לבוש , חידושים אשר נתפסו כפגיעה בצניעות המידות ובכבוד . השיר מבקר את העלמות al'azbas ) בשפת החקיטיה , שפת הדיבור של יהודי מרוקו הספרדית ) המחפשות חתן תוך כדי טיול בשדרה . כמו כן לועג השיר לנשים המשתמשות במחוכים וחזיות , ולאלו הלובשות חצאיות בעלות שסע , ועל הבושה של חידושים אלה ajuba ) בחקיטיה ) כאשר הן משלבות רגליהן . המנגינה הינה בסגנון הבךברי של המוסיקה במרוקו , המודגש בכלי ההקשה המלווים , בלי להקיש בפעמה השישית , במשקל של 6 / 8 שמתחלף ל 3 / 4 ( כמו בהמיולה . ( בשדרה עם ערב עיפות כלן מלצער כלי הרף ולחפש חתן . כפרה אהיה , בי תאחז להבה : בין נסים וחפציבה תבער האהבה . se feron a fugrear . Jasiba con Nesim me vaya a jalala , Me vaya a kapara buscando novio . se quebran las al ' azbas de siete a ocho , En este bulevar , הבנות החלו מחוכים ללבש כמו פמוטות נראות הן ממתן וער לא . #  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ