‭.36‬ בשלושים גרוש הקפה — עלית המחירים ‭Alegre Halio-Mushabak (Chanakale) — Nes Siona, 22.5.1998, NSA La subida delos precios‬ ‭Y6486W4‬