הקלטה עם חנה מלאך צדיקריו ואחותה, יחד עם עמיתי מספרד, חוסה מנואל פראילה ואליסאו פדרה, ‭.1994‬