קופלאס על דמויות בקהילה

הקופלאס שימשו את בני הקהילה לשם מתן תגובה על אירועים חברתיים , וכן על מנת לאפיין את בני העדה ולתאר דמויות מיוחדות בה . כך בשיר הבא , המנוסח במתכונת הקופלאס הפורימיות ( בתים בעלי תשעה חרוזים , כמוסבר בשיר הקודם . ( הקופלאס על שעררריה בקהילה ידועות באזורים שונים , אך באופן מוזר , בכל פעם בה בוצע שיר זה בפניי , טענה המידענית שהיא הכירה אישית את גיבורת השיר , אסתריניקה צרפתי . השיר מבקר קשות את הגבר אשר התגרש מאשתו ועזב את בנו למען אסתריקה . בכל נוסח נקרא הגבר בשם שונה . אסתריקןה צרפתי אהבה קושרת לךףג'ו השכור נשמתה בוערת אך נךמה לגברת כי הסוד לא יתפרש מאשתו הוא התגרש שנשמתו תצא נא השד שיקןחנה . — הה , דויג'ו , נשמתי למה זה אחךת ? הן בנף , נפשו יוצאת מאז נעדרת ! — לי זה לא נוגע ! לא או ! וגם לא בנף ! לי ךרו'שה רק אסתךיקה לק לי לק לי תהיה נא רק בשבילה אחיה נא . באפו אותו תמשך תסחב אחריה חנחונים היא לו עושה הוא כבר משתגע  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ