חנה מלאך־צדיקוריו עם הוריה אחיה וסבתא, בצילום של משפחת צדיקריו בשאלוניקי, בסביבות שנת ‭.1930‬ האחרון בצד השמאלי מאחור, הוא האח, החזן יעקב צדיקריו, בצעירותו.