‭.32‬ לפאר אחפץ לאל ‭David Haim (Saloniki) — Tel Aviv, n/d, NSA Y5812c/3 Yacob Sadikario (Saloniki) — Jerusalem 4.4.1977, NSAYcl 188/8 La celebration de Purim + La cadade Amdn‬