קופלאס לחגי השנה

עיקר רפרטואר הקופלאס מיועד לחגי לוח השנה העברי ( מחזור השנה . ( הקופלא על משה במרומים וקנאת המלאכים מושרת לכבוד מתן תורה . גם הקופלא על לוחות הברית שייכת לחג השבועות . קופלא זו מושרת , מסיבות ברורות , גם בשמחת תורה . בתי השיר חרוזים כמקובל בשירים אזוריים : בכל בית ארבע שורות , שלוש השורות הראשונות נחרזות זו בזו , ואילו כל השורות הרביעיות בכל הבתים חרוזות אף הן זו בזו . צורה זו נקראת בספרדית : . cuartetas de rima zejelesca כל שורה אחרונה בכל בית מסתיימת במילה הראשונה של עשרת הדברות : אנוכי . רבות במיוחד המילים בעברית : אלוהינו , תורתנו , רבנו ; שמים , מים , שניים ; שופר , עשרת דיברות , שירים , סודות , נשמות ; הושע נא , סלח נא , מבשר נא . למנגינה בית מוסיקלי בעל ארבע פראזרת , בהתאמה לבתי התמליל . המשקל משולש והמלודיה יורדת ברגיסטר ממשפט למשפט , חוץ מהרגיסטר האחרון , בו נהוג לקפוץ לאוקטבה הגבוהה . ה' הוא אלהינו נתן לנו את תורתנו על ידי משה רבנו שמתחילה באנכי . משה עלה לשמים בלי אכילה ובלי מים הביא הלוחות שנים בהם כתוב אנכי . בסיני הוא האיר לנו וקול השמיענו את התורה הנחילנו ופתח אל באנכי ....  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ