‭.28‬ משה במרומים וקנאת המלאכים ‭Gamila Ventura (Brusa) — Tel Aviv, 16.7.1985, NSA Yc2629/ll,l Moises en los debs + El celo de los dngeles‬