קופלאס על נושאים תנ"כיים

ברפרטואר הקופלאס שכיחים הנושאים התנ"כיים . רובם מושרים בהקשר לחג זה או אחר ( פורים , שבועות , שמחת תורה ) ומשמשים להרחבת הידע בנושאי יהדות ומסורת . במקרים רבים לא מסתמכות הקופלאס על המקור המקראי , אלא על התוספות התלמודיות , על מנת להסביר ולנמק את הנושא בעזרת אגדות ומשניות . הקופלאס על משה במרומים ו קנאת המלאכים מושרות בימי חג השבועות , בזיקה לחג מתן תורה . הטקסט מבוסס על פרק במסכת שבת . לפי האגדה , כאשר עלה משה למרום , לקבל את לוחות הברית , התרעמו המלאכים : "מה לילוד אישה בינינו " ? כאשר שמעו שהוא בא לקבל את התורה , התפלאו : "חמדה גנוזה" זו , למה תינתן לבשר ודם ? אמר הקדוש ברוך הוא למשה : "החזר להם תשובה " . משה חשש שמא המלאכים ישרפוהו בהבל פיהם , אך ה' ציווהו לאחוז בכסא כבודו ולהשיב למלאכים . טען משה , כי בעשרת הדברות כתוב "אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים " . אתם , המלאכים , האם ירדתם למצרים ? האם השתעבדתם לפרעה ? ועוד כתוב בתורה " לא יהיה לך אלוהים אחרים — האם בין גויים אתם שרוים , שעובדים אתם עבודה זרה " ? כמו כן טען משה : "למה למלאכים שמירת השבת ? האם עובדים הם ? וצווי כיבוד...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ