‭.273‬ הבר הטוב, הבר הטוב ‭27a. Rosa Avzaradel (Rhodes) — Ashdod, 27.2.90, NSA Y5740b/8 El baile del cereal‬