‭.26‬ הזקן והכרם ‭Regina Fizdel (Samokov) — Yaffo, 21.6.1993, NSA Y6010d/l El viejo y las vinos‬ 98־J